Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

6 cech dobrego zakładu pogrzebowego

Odejście osoby bliskiej wiąże się zawsze z wielkimi emocjami. Krewni zmarłego muszą radzić sobie z bolesną stratą i zająć się organizacją pogrzebu. W takiej sytuacji wybór profesjonalnego zakładu pogrzebowego może sprawić, że ilość spraw, które trzeba załatwić, będzie mniejsza, a ich wykonanie łatwiejsze. Firma, które oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe, zadba nie tylko o utrzymanie kosztów na rozsądnym poziomie, ale również o to, by ceremonia była dobrze zorganizowana i odbyła się w godnej oprawie. Sprawdźmy, czym wyróżnia się dobry zakład pogrzebowy.

 

Formalności związane z pogrzebem

Zakład pogrzebowy, który świadczy usługi na wysokim poziomie, zapewnia całościową obsługę, która uwzględnia wszystkie potrzeby i życzenia rodziny osoby, która odeszła. Jednym z bardziej kłopotliwych etapów przygotowań do pogrzebu jest załatwianie wszystkich niezbędnych formalności. Do pochowania zmarłego potrzebne jest uzyskanie karty zgonu wystawianej przez lekarza lub szpital, w którym przebywał. Niezbędne jest również uzyskanie wydawanego przez Urząd Stanu Cywilnego aktu zgonu. Rodzina zmarłego musi również załatwić sprawy związane z wypłatą zasiłku pogrzebowego przez ZUS, KRUS czy Wojskowe Biuro Emerytalne albo Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, jeśli zmarły był pracownikiem służb mundurowych.

Ważnym etapem przygotowań pogrzebu jest również poczynienie odpowiednich ustaleń z zakładem pogrzebowym. Dobra firma zajmująca się usługami pogrzebowymi nie tylko da możliwość przygotowania i podpisania niezbędnych dokumentów w domu lub swoim biurze, ale również na życzenie najbliższych weźmie na siebie załatwienie wszystkich formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego.

Przewóz i przygotowanie ciała

Ważną cechą dobrej firmy zajmującej się usługami pogrzebowymi jest pomoc w odbiorze i przewozie zwłok osoby, która zmarła w domu. W przypadku, gdy zgon nastąpił w innej miejscowości lub nawet poza granicami kraju jedną z ważniejszych rzeczy będzie załatwienie związanych z przewozem ciała formalności i jego wykonanie. Dla klientów rozważających wybór domu pogrzebowego bardzo istotna jest możliwość całodobowego odbioru zwłok i sprawne sprowadzenie ciała z zagranicy, jeśli zajdzie taka konieczność.

Chęć zapewnienia zmarłemu godnego pochówku to sposób na oddanie mu hołdu. Ważnym elementem tego procesu jest odpowiednie przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowej. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji, gdy rodzina planuje pożegnanie osoby, która odeszła, przy otwartej trumnie. Jedną z ważniejszych cech będzie w takim wypadku wykonywanie wszystkich czynności wchodzących w zakres kosmetyki pośmiertnej.

Planowanie i prowadzenie ceremonii pogrzebowych

Odpowiednie pożegnanie zmarłego jest bardzo ważne dla pogrążonej w smutku rodziny, a sprawna organizacja ceremonii pogrzebowej ułatwia przeżywanie żałoby. Dobry zakład pogrzebowy podejmie się organizacji wszystkich etapów ostatniej drogi zgodnie z życzeniami rodziny. Liczy się gotowość do urządzenia uroczystości o charakterze religijnym według zasad wyznania zmarłego albo jego rodziny, a także do prowadzenia uroczystości świeckiej.

Swoboda wyboru rodzaju pochówku

Profesjonalny zakład pogrzebowy daje możliwość dopasowania formy pochówku do woli osoby, która odeszła lub życzeń wyrażanych przez rodzinę. Liczy się możliwość wyboru zarówno tradycyjnego pogrzebania ciała, jak i skorzystania ze spopielenia zwłok. W tym drugim przypadku cenna będzie pomoc w zorganizowaniu uroczystości pożegnalnej oraz złożenia urny w zwyczajnym grobie ziemnym lub kolumbarium, czyli niszy w tzw. ścianie pamięci. Ważne, by zakład dawał możliwość urządzenia ceremonii religijnej zarówno w przypadku pogrzebu tradycyjnego, jak i przy kremacji ciała.

Właściwa oprawa ceremonii pogrzebowej

Profesjonalny dom pogrzebowy oferuje pełne możliwości dopasowania przebiegu pochówku i jego charakteru do oczekiwań rodziny. Chodzi tu zarówno o udział osób duchownych, jak i świeckich prowadzących ceremonię, a także wszelkie elementy dodatkowe. W grę powinno wchodzić dostarczenie wybranych wieńców i wiązanek, przygotowanie florystycznej dekoracji kościoła czy sali pożegnań, a także zadbanie o estetykę miejsca pochówku. Dla wielu osób ważna będzie możliwość zapewnienia oprawy muzycznej podczas pożegnania i na cmentarzu.

Organizacja stypy

W wielu przypadkach zdarza się, że rodzina zmarłego przybywa na pogrzeb z daleka. W takiej sytuacji ważna będzie możliwość zorganizowania stypy, która nie tylko pozwoli uczestnikom na odpoczynek po ceremonii, ale również będzie okazją do wspomnień i dodatkowego uczczenia pamięci zmarłego. Dobrze, jeśli zakład zajmujący się urządzeniem uroczystości pogrzebowej jest w stanie przygotować odpowiednią uroczystość oraz zapewnić jej uczestnikom transport.