Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Formalności pogrzebowe w pięciu krokach.

  1. Wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi karte zgonu.Jest niezbędna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  2. Telefon do zakładu pogrzebowego(tel.500 073 188), którego pracownicy przewiozą zmarłego do chłodni,
  3. Udając się do zakładu pogrzebowego musimy mieć odpowiednie dokumenty: -kartę zgonu -dowód osobisty -legitymację ZUS osoby zmarłej(rencista,emeryt) -zaświadczenie z zakładu pracy jeśli osoba zmarta była zatrudniona na etat
  4. Wyrobienie aktu zgonu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego.Aby otrzymać akt zgonu, dostarcza się do USC wystawioną przez lekarza kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłego.Jeżeli ma się tym zająć firma pogrzebowa osoba organizująca pochówek podpisuje odpowiednie pełnomocnictwo.
  5. Ustalenie w zakładzie pogrzebowym wszystkich szczegółów dotyczących pochówku.