Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. ubezpieczonego,

2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):

 • osobie prywatnej,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego.

Skarb Państwa przyznaje jednorazowo zasiłek pogrzebowy w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione; obecnie jest to 4 000 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

Cała procedura może zostać przeprowadzona bezgotówkowo, w przypadku kompleksowej obsługi przez zakład pogrzebowy.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokrywa inna osoba niż członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniesie więcej niż jedną osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizowany był z budżetu państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie.

 

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie braku zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, lub ich kopie, w przypadku, gdy oryginały zostały złożone w banku,
 • dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (dowód osobisty zawierający wymagane dane lub skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • aświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki za koszty poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy (w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej).

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.