Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Co zrobić kiedy zgon nastąpił w domu?

Życie pisze różne scenariusze. Niestety nie wszystkie z nich są pozytywne. Jedną z sytuacji, której doświadczył prawie każdy z nas i która często bardzo zaskakuje, jest śmierć bliskiej osoby. Przeżycie to jest szczególnie traumatyczne, jeśli zgon nastąpił w domu. W takim momencie często okazuje się, ze nie posiadamy wiedzy o tym, jak wyglądają procedury, których trzeba dopilnować. Co więc zrobić jeśli bliska osoba zmarła w domu? Od czego zacząć? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Krok pierwszy, stwierdzenie zgonu

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest stwierdzenie zgonu i uzyskanie karty zgonu. Dokument ten, wydawany przez lekarza, jest bardzo ważny, ponieważ stanowi podstawę dalszych działań związanych z pochówkiem. Jak go uzyskać? W przypadku zgonu w domu konieczne jest powiadomienie lekarza rodzinnego (jeśli śmierć nastąpiła w dzień) lub lekarza pogotowia (jeśli śmierć nastąpiła wieczorem oraz w nocy, a także w dni świąteczne). Druga opcja jest możliwa do wykonana poprzez skorzystanie z numeru 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). 

Po przybyciu na miejsce, lekarza bada osobę zmarłą, weryfikując jej funkcje życiowe. Jeśli ich nie wykryje, oficjalnie stwierdza zgon. Oczywiście śmierć w domu nie zawsze jest łatwa do wytłumaczenia, szczególnie jeśli osoba zmarła nie była seniorem. Lekarz ma więc obowiązek sprawdzenia, czy w zajściu nie brały udziału osoby trzecie i zawiadomienia odpowiednich służb w przypadku podejrzeń, że mogło tak być.

Należy pamiętać, że jedynie lekarz może wystawić kartę zgonu. Jeśli w karetce znajdują się tylko ratownicy medyczni, możemy spodziewać się otrzymania tzw. karty informacyjnej, z którą należy się udać do lekarza rodzinnego.

Jak poradzić sobie z formalnościami?

Po otrzymaniu wspomnianych dokumentów należy przejść do dalszych kroków.  

Istotną kwestią, po uzyskaniu karty zgonu, jest zawiadomienie zakładu pogrzebowego, który odbierze zwłoki i przewiezie je do chłodni. W tym czasie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Wymagane jest przedstawienie dokumentów, takich jak karta zgonu, dowód osobisty Zmarłej Osoby, dowód osobisty wnioskodawcy, legitymacja wnioskodawcy w przypadku pobierania emerytury lub renty, zaświadczenie z zakładu pracy dla Zmarłego w przypadku, gdy Zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym, a także legitymacja zmarłego emeryta/rencisty lub ostatni odcinek renty bądź emerytury.

Dalszymi formalności może zająć się już wyspecjalizowany zakład pogrzebowy. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku nagłej śmierci bliskiej osoby, odczuwane emocje, utrudniają racjonalne myślenie. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnego zakładu, takiego jak nasza firma. Taka pomoc obejmuje m.in. załatwienie zasiłku pogrzebowego oraz pomoc w zorganizowaniu ceremonii. Po stronie rodziny leży decyzja o tym, kiedy odbędzie się ceremonia, gdzie będzie miała miejsce, jaki będzie miała charakter, a także decyzje dotyczące trumny, urny, kwiatów, czy pomnika. Wszelkie detale i formalności są jednak dopilnowywane przez naszą firmę, która już od lat zajmuje się tego typu zawiłościami.