Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Jak przetransportować zwłoki z innego miasta?

Zorganizowanie pogrzebu, szczególnie gdy bliska nam osoba umiera zupełnie niespodziewanie, to wymagające zadanie. Staje się ono jeszcze trudniejsze, gdy konieczne jest przetransportowanie zwłok z innego miasta. Co na ten temat mówi polskie prawo? I o czym warto pamiętać organizując taki transport? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Co mówi o tym polskie prawo?

Aby dobrze zrozumieć wszystkie obowiązki związane z transportowaniem zwłok z innego miasta, warto sięgnąć do aktów prawnych. Jednym z nich jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych gdzie powiedziano: 

"Art. 14.
§1. Przewóz zwłok i szczątków:

1) koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,

2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego."

Z kolei Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi mówi, że:

"§ 10. Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi.
§11. 1. Zwłoki przewożone na obszarze państwa na odległość większą niż 60 km składa się w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek zdejmuje się i spala."

A Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich dodaje: 

"§ 4. 1. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:

1) być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;

2) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich; 

3) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu;

4) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących;

5) posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych."

Jak przetransportować zwłoki?

Z przytoczonych powyżej aktów prawnych wyraźnie wynika, że transport zwłok musi odbywać się zgodnie z konkretnymi zasadami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów, które są przystosowane do tego typu zadań. Jeśli więc konieczne jest przetransportowanie ciała bliskiej nam osoby w inne miejsce, należy rozpocząć współpracę z firmą pogrzebową, która oferuje takie usługi. Jednocześnie warto pamiętać, że liczy się nie tylko zgodność z przepisami, ale także elegancja i godny przebieg całego procesu. Każdy etap powinien bowiem stanowić upamiętnienie bliskiej nam osoby.