Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Śmierć bliskiej osoby to wydarzenie, które wywołuje wiele emocji. Niestety, jest to również nagła sytuacja, w której to najbliższa rodzina ponosi koszty pogrzebu. Na szczęście istnieje tzw. zasiłek pogrzebowy. Jak go uzyskać? I o czym warto pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, niezbędne jest przygotowanie dokumentów, takich jak:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku Z-12,
  • odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
  • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
  • ewentualnie pisemne pełnomocnictwo.

 

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Po wykonaniu najważniejszego kroku, jakim jest zgromadzenie dokumentów, pozostaje jedynie złożyć wszystkie papiery do odpowiedniej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Można dokonać tego osobiście, za pośrednictwem poczty lub wygodnie drogą internetową.

Należy jednak pamiętać o obowiązujących terminach:

  • prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w ciągu dwunastu miesięcy od daty śmierci,
  • jeśli złożenie wniosku nie było możliwe w ciągu dwunastu miesięcy od daty śmierci (np. zwłoki nie zostały wcześniej odnalezione, nie nastąpiła identyfikacja zwłok) prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje przez dwanaście miesięcy od daty pochówku.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy może w naszym imieniu złożyć dom pogrzebowy. Zachęcamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty – organizacja pogrzebu Sopot.