Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Jakie formalności zakład pogrzebowy może załatwić w naszym imieniu?

Śmierć bliskiej osoby to ciężki moment, w którym wielu osobom trudno jest się skupić na załatwianiu formalności pogrzebowych. W wielu z nich może nas jednak wyręczyć firma organizująca pochówek. Jakie formalności zakład pogrzebowy może załatwić w naszym imieniu?

Uzyskanie aktu zgonu

Do przeprowadzenia pochówku niezbędne jest uzyskanie aktu zgonu. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Trzeba do niego dołączyć kilka załączników: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty zmarłej osoby lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość oraz dowód osobisty osoby ubiegającej się o akt zgonu. W przypadku śmierci mężczyzny przed ukończeniem 50 roku życia konieczne jest także przedstawienie książeczki wojskowej. Uzyskaniem aktu zgonu może zająć się firma pogrzebowa – wystarczy, że osoba organizująca pogrzeb podpisze stosowne pełnomocnictwo.

Wybór miejsca pochówku

Wybór miejsca pochówku to jedna z najważniejszych decyzji podczas organizacji pogrzebu. Często rodzina nie wie jednak, gdzie złożyć ciało lub prochy zmarłego. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku niespodziewanej śmierci bliskiej osoby. W wyborze miejsca pochówku może pomóc zakład pogrzebowy. Jeśli chcą Państwo zorganizować pogrzeb w Gdańsku, prosimy o kontakt. Porozumiemy się z administracją cmentarza, wniesiemy niezbędne opłaty oraz wybierzemy datę pogrzebu zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Dzięki temu będą mogli Państwo godnie pożegnać zmarłego.

Uzyskanie zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy to forma pomocy finansowej przysługująca osobom, które zajmują się organizacją pogrzebu. Aby go uzyskać, należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego akt zgonu, rachunki poniesionych kosztów, dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu. Uzyskaniem zasiłku pogrzebowego może zająć się zakład pogrzebowy. Jest to szczególnie wygodne, gdy ma on trafić do podmiotu zajmującego się organizacją pochówku.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w załatwieniu formalności pogrzebowych, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi kwestiami, dzięki czemu będą mogli Państwo w spokoju przeżywać żałobę.