Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Kiedy dokonuje się ekshumacji zwłok?

Śmierć bliskiej osoby to trudne wydarzenie, które kończy się uroczystym pogrzebem. Zazwyczaj takie złożenie ciała do grobu jest czymś ostatecznym, a ciało zostaje tam aż do momentu rozłożenia się. W niektórych sytuacjach przeprowadzana jest jednak tzw. ekshumacja. Kiedy jest ona potrzebna?

 

W jakiej sytuacji wykonywana jest ekshumacja?

Ekshumacja to proces wydobycia zwłok lub szczątków z miejsca, w którym zostały złożone i przeniesienia ich do innej lokalizacji. Jaka może być przyczyna takiego działania?

Jak podaje polskie prawo, ekshumacja wykonywana jest w celu:

  • przeniesienia szczątków i ich ponownego pochówku w innym miejscu na tym samym cmentarzu,
  • przeniesienia szczątków i ich ponownego pochówku na innym cmentarzu,
  • remontu grobu/grobowca i ponownego pochówku w tym samym miejscu,
  • przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Trzy pierwsze powody są wykorzystywane głównie przez rodzinę osoby zmarłej. Powód czwarty może być użyty także przez odpowiednie organy np. w sytuacji, gdy ma to wpływ na przebieg prowadzonego śledztwa.

 

Przebieg ekshumacji – co warto wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy w pigułce najważniejsze informacje dotyczące ekshumacji.

Osoby uprawnione do przeprowadzenia ekshumacji to małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat.

Ekshumacje przeprowadzają firmy pogrzebowe mające do tego celu specjalne uprawnienia – zakład pogrzebowy Gdynia. W czasie procedury na miejscu obecne są tylko osoby wykonujące ekshumację, osoby wykonujące urzędowy nadzór oraz najbliższa rodzina.

Konieczne jest korzystanie z przewidzianych w przepisach zabezpieczeń.