Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Kiedy przysługuje pogrzebowy urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to specjalna pula dni wolnych, które przysługują pracownikowi w związku ze szczególnymi zdarzeniami zachodzącymi w jego życiu (ślub, narodziny dziecka, pogrzeb). Udzielenie takiego urlopu jet obowiązkiem pracodawcy i przywilejem pracownika. Co na ten temat mówi jednak polskie prawo? I jak w praktyce wygląda wykorzystanie urlopu okolicznościowego w przypadku pogrzebu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Urlop okolicznościowy a polskie prawo

O zasadach przyznawania urlopu okolicznościowego mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Możemy znaleźć tam następującą informację:

"§ 15. Zwolnienie od pracy pracownika w razie ślubu jego lub jego dziecka, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu osób bliskich

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką."

Tak więc liczba dni urlopu okolicznościowego jest ściśle związana z pokrewieństwem i wynosi jeden lub dwa dni robocze. Oczywiście udzielenie takiego urlopu – jak już wspomnieliśmy – jest obowiązkiem pracodawcy i wymaga od niego elastyczności. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że o ile ślub można zaplanować z wyprzedzeniem, to pogrzeb bliskiej osoby jest zazwyczaj sprawą nagłą, wymagającą szybkich działań.

Co warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym?

W przypadku pogrzebu wykorzystanie urlopu okolicznościowego jest doskonałą sposobnością do przepracowania własnych emocji, spotkania się z rodziną i należnego pożegnania osoby zmarłej. Zanim jednak będzie to możliwe, konieczne jest dopełnienie formalności. Jakich?

Przyznanie urlopu okolicznościowego wymaga złożenia wniosku do pracodawcy. Niezbędne jest także przedstawienie dokumentu poświadczającego rodzaj zaistniałych okoliczności. W przypadku pogrzebu konieczne jest przesłanie aktu zgonu.

Dodatkowo należy pamiętać, że:

  • urlop okolicznościowy udzielany jest na cały dzień pracy,
  • prawo nie określa maksymalnego terminu, kiedy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego, jednak jego wykorzystanie powinno być ściśle związane z danym wydarzeniem (np. urlop nie musi być wykorzystany w dniu pogrzebu, ale może dotyczyć formalności załatwianych z opóźnieniem),
  • w przypadku pogrzebu nie jest konieczne przekazywanie oryginału lub kopii aktu zgonu – wystarczy dostarczenie dokumentu do wglądu pracodawcy,
  • urlop okolicznościowy nie pozbawia prawa do wynagrodzenia.