Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Transport zwłok w świetle przepisów

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle trudnym przeżyciem dla rodziny i przyjaciół. Jednak mimo wielu emocji i trudności w pogodzeniu się ze stratą muszą oni znaleźć siłę na to, by dopełnić wszelkich formalności związanych z organizacją uroczystości pogrzebowej. Czasami jednak zdarza się tak, że ciało zmarłego znajduje się w innej części kraju, niż planowany jest pochówek. Niektóre rodziny stają również przed wyzwaniem sprowadzenia zwłok z zagranicy. Jak wygląda organizacja transportu i co na ten temat stanowią przepisy prawa?

 

Kiedy transport zwłok jest możliwy i kto może się go podjąć? 

Rodzina decyduje się na transport zwłok bliskiej osoby przede wszystkim w przypadku, w którym zmarła ona z dala od miejsca zamieszkania. Jest to jednak możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu stosownej zgody. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zwłoki będą przewożone w odległości nie większej niż 60 kilometrów za pomocą transportu drogowego. Zezwolenie na transport zwłok jest wydawane przez powiatowego inspektora sanitarnego na pisemny wniosek złożony przez uprawnionych do pochowania zmarłego.

Transportem zwłok może zająć się wyłącznie firma, która jest do tego uprawniona. Taka usługa jest świadczona przez większość zakładów pogrzebowych. Konieczne jest również zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu. Mowa tutaj o szczelnej drewnianej trumnie, która jest dodatkowo wypełniona pięciocentymetrową warstwą substancji płynochłonnej. Dodatkowo pojazd powinien być odpowiednio przystosowany, czyli mieć oddzielną kabinę kierowcy.

Jak wygląda transport zwłok z zagranicy? 

W przypadku transportu zwłok z zagranicy sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Rodzina musi załatwić kilka kwestii formalnych. Pierwszą z nich jest uzyskanie pozwolenia starosty, który pełni swoją funkcję w miejscu przyszłego pochówku. Dodatkowo wymagane jest również uzyskanie zgody polskiego konsula.

Warto jednak wspomnieć, że jeżeli do zgonu doszło na skutek choroby zakaźnej, na przykład dżumy, cholery albo wścieklizny, to pozwolenie nie może zostać wydane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. Pojazd, którym transportowane będą zwłoki, musi spełniać wymienione wcześniej warunki, które zapewnią techniczne i sanitarne bezpieczeństwo. Zwłoki można transportować nie tylko samochodem, ale również statkiem albo samolotem. Środek transportu musi być starannie zdezynfekowany.