Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Pogrzeb to nie tylko smutna uroczystość, która daje Ci szansę na ostatnie pożegnanie się ze zmarłym. Ceremonia pochówku łączy się także ze sporymi kosztami, które rodzina zmarłego zmuszona jest ponieść. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że w tym trudnym okresie przysługuje mu dodatkowa pomoc, w postaci zasiłku pogrzebowego. Złożyć można go w ciągu 12. miesięcy od daty śmierci. Jakie zasady musisz spełnić, by przyznano Ci zasiłek pogrzebowy? 

 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? 

Zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest osobie (lub osobom), które poniosły koszty pochówku. Z tego właśnie tytułu należy się on nie tylko członkom rodziny, czy najbliższym. Otrzymać może go zarówno pracodawca, dom opieki społecznej, a nawet gmina. Konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu poświadczającego, że to on pokrył koszty za wszystkie obrzędy związane z pochówkiem. 

O zasiłek ubiegać może się także osoba obca. W tym przypadku działać będzie to na takiej samej zasadzie, jak w przypadku rodziny. Wszystko trzeba poświadczyć odpowiednimi dokumentami. 

Zasiłek pogrzebowy: ile wynosi i kiedy przysługuje? 

Podczas przyznawania zasiłku pogrzebowego istotna jest także informacja na temat osoby, którą pochowano. ZUS wymaga od osoby, która ubiega się o ten rodzaj pomocy finansowej, szczegółowej informacji na temat zmarłego. 

Aby móc zawnioskować o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy upewnić się, że osoba zmarła: 

  • miała  przyznaną emeryturę lub rentę (także emeryturę pomostową bierze się pod uwagę);
  • była ubezpieczona w ZUSie;
  • miała  przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
  • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego;
  • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania.

Warto jednak pamiętać, że nie istnieje wymóg spełnienia wszystkich tych punktów. 

Wysokość zasiłku pogrzebowego zależy od stopnia pokrewieństwa. Dla rodziny przyznawana jest kwota 4000 zł, bez względu na koszty, które został zobowiązany ponieść. W przypadku osób obcych zasiłek uzależniony jest od wysokości poniesionych kosztów, ale nie przekracza 4000 zł. 

Jakie dokumenty należy złożyć? 

Na stronie ZUS dostępny jest odpowiedni druk, w którym zawnioskujesz o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Dodatkowo konieczne będzie dostarczenie aktu zgonu oraz oryginały wszystkich rachunków, które poświadczą poniesione przez ciebie koszty przygotowania pogrzebu

Jeśli jesteś osobą spokrewnioną ze zmarłą to wraz z innymi dokumentami należy dostarczyć także akty, które to poświadczą.