Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Na czym polega kremacja zwłok?

Podejście do kremacji uległo na przestrzeni ostatnich lat dużej zmianie i obecnie jest ona coraz częściej rozważana jako pełnoprawna forma pochówku, zarówno wśród osób religijnych, jak i mających świecki światopogląd. Wciąż rośnie liczba osób, które wyrażają życzenie, by po śmierci ich doczesne szczątki zostały poddane spopieleniu. Kremacja zwłok wiąże się z równie podniosłą i uroczystą atmosferą co pogrzeb tradycyjny, a wiele największych religii w pełni ją akceptuje. Przyjrzyjmy się bliżej temu, na czym polega spopielanie zwłok i zobaczmy, co się wiąże z tym procesem.

 

Jak przebiega proces spopielania zwłok?

Kremacja ciała osoby zmarłej jest coraz częściej wybieraną formą pogrzebania zwłok. Spopielenie ciała odbywa się w uroczystej atmosferze w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Po przygotowaniu prochów do przeniesienia z pełnym poszanowaniem dla doczesnych szczątków zmarłego są one składane w urnie, a następnie mogą zostać przewiezione do miejsca, w którym odbędzie się ceremonia religijna albo bezpośrednio na cmentarz. Oprawa samego pogrzebu może w przypadku kremacji mieć taki sam charakter, jak podczas tradycyjnego pochówku, a przebieg wszystkich kolejnych etapów uroczystości wybrany przez rodzinę zmarłego porządek.

Przygotowanie ciała do kremacji ma podobny charakter, jak wówczas, gdy ma być ono poddane tradycyjnemu pochówkowi. W obu przypadkach równie częste jest urządzanie pożegnania wiążącego się z wystawieniem ciała w otwartej trumnie. Różnice dotyczą jedynie niektórych elementów ubrania, które nie może zawierać elementów metalowych oraz konstrukcji samej trumny. Warto pamiętać, że zarówno używane ubrania, jak i trumny poza wspomnianym brakiem metalu swoją estetyką nie odbiegają od tych, które są stosowane przy pogrzebie tradycyjnym.

Proces kremacji polega na umieszczeniu ciała w drewnianej trumnie, która po ceremonii pożegnania prowadzonej w wybrany przez rodzinę zmarłego sposób trafia do specjalnego pomieszczenia, przeznaczonego do spopielania zwłok. Wewnątrz szczątki zmarłego są poddawane działaniu bardzo wysokiej temperatury, która powoduje ich zapłon i spopielenie. Po zakończeniu tego procesu prochy są z należytym szacunkiem przenoszone do odpowiedniej urny. Może ona być wykonana z różnych materiałów, zarówno metalu, np. mosiądzu czy stali szlachetnej, jak i naturalnego kamienia lub drewna, także w formie przypominającej tradycyjną trumnę.

Warto pamiętać, że zarówno samej kremacji, jak i pogrzebowi może towarzyszyć wybrany ceremoniał. Jeśli religia, której wyznawcą był zmarły lub jego krewni dopuszcza taką formę pochówku, to na każdym etapie uroczystości możliwa jest obecność osoby duchownej.

Stosunek największych religii do poddania ciała kremacji

Zainteresowanie kremacją jest coraz większe i wciąż rośnie liczba osób, które zostają pogrzebane w ten sposób. Taki pochówek jest w pełni dopuszczalny przez mającą w Polsce najwięcej wyznawców religię rzymsko-katolicką. Warto wspomnieć, że jest ona zgodna z nauką Kościoła. Według Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary „Ad resurgendum cum Christo”, jeśli decyzja o spopieleniu zwłok nie została podjęta z powodów sprzecznych z zasadami wiary, nie ma przeszkód, żeby poddać ciało spopieleniu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wydanym jeszcze w październiku 2011 roku Liście pasterskim Episkopatu Polski. Zgodnie z jego treścią, choć kremacja nie jest zalecaną formą pogrzebu, to nie ma żadnych przeszkód, żeby osoba wierząca została pochowana w ten właśnie sposób.

Jednocześnie biskupi będący autorami listu stwierdzają, że w przypadku kremacji obrzędy liturgiczne powinny być odprawione już przed samym aktem spopielenia, który jest traktowany tak samo, jak złożenie w grobie tradycyjnej trumny. Jednocześnie ze względu na to, że rodzina zmarłego może mieć problemy związane z uczestnictwem w dwóch oddzielnych uroczystościach, zarówno w liturgii poprzedzającej spopielenie, jak i z tradycyjnym odprowadzeniem urny na cmentarz, dopuszcza się odprawienie celebry w kościele po kremacji oraz na cmentarzu, przy składaniu urny do grobu. W większości przypadków z tej możliwości korzysta się wówczas, gdy część krewnych mieszka daleko od miejsca, gdzie będzie prowadzona kremacja i odbędzie się pochowanie urny. Podobna sytuacja może się wiązać z zaawansowanym wiekiem części krewnych oraz tym, że przybycie w obu terminach byłoby dla nich zbyt trudne.

Jednocześnie warto pamiętać, że stanowisko pozostałych dużych religii, mających swych wyznawców w Polsce są bardzo różne. Kremację w pełni akceptują największe Kościoły protestanckie w tym Kościół Ewangelicko-Reformowany oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski. Spopielanie zwłok nie jest jednak dopuszczalne w przypadku wyznawców Islamu oraz wiernych Kościoła Prawosławnego.

Nie wolno zapominać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prochy osoby poddanej kremacji muszą trafić na cmentarz. Urna powinna tam być złożona w grobie albo w specjalnym kolumbarium.